BK      | Inloggen  
 
Foto's
links naar buiten :
MovieJunkie.Org - buy & download DVD movies
Voor een juist opgemaakte versie van de nieuwste nieuwsbrief zie www.svjt.nl of in de linker balk de bovenste link
Voor een juist opgemaakte versie van de nieuwste nieuwsbrief zie www.svjt.nl of in de linker balk de bovenste link
Beeldende Kunst
Beeldende Kunst
School voor Jong Talent

De School voor Jong Talent (SvJT) is een school voor basisonderwijs (groep 7 en 8) en voortgezet onderwijs van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De school biedt opleidingen op vmbo–niveau (theoretische leerweg), havo– en vwo–niveau (atheneum en gymnasium). De school is toegankelijk voor leerlingen die willen doorstromen naar de Academie, het Conservatorium en de Dansvakopleiding van het Conservatorium. De SvJT is een kleinschalige opleiding waarbij individuele aandacht voor de leerlingen voorop staat.

Er wordt onderwijs aangeboden in het profiel Cultuur en Maatschappij (havo, vwo) en de sector Economie (vmbo) waarbij een sterk accent ligt op de culturele vorming en de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Andere profielen of vakkenkeuzes zijn mogelijk door intensieve samenwerking met het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. De SvJT heeft een bestuurlijk samenwerkingsverband met de Haagsche Schoolvereniging en het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. Het rooster is zo samengesteld dat de leerlingen die de kunstcomponent volgen tenminste drie maal per week een halve dag onderwijs volgen op de Academie. De vaste schoolvakken worden gegeven in het middelbare schoolgebouw gevestigd binnen het Koninklijk Conservatorium. Hier hebben de kunstleerlingen samen met de dans– en muziekleerlingen les in gecombineerde klassen.

Deelname
Voor deelname aan het gecombineerde onderwijs aan de SvJT en de KABK geldt een tweeledige toelatingsprocedure. Een toelating kan plaatsvinden als de leerling in groep 8 zit, echter de kunstafdeling van de SvJT start vanaf het voortgezet onderwijs. Kandidaten worden getoetst of hun artistieke niveau voldoende is voor de lessen op de Academie. Bij een positieve beslissing volgt een gesprek met de directeur van de SvJT om te bepalen of het schoolniveau voldoende is en aansluit bij het geboden onderwijsprogramma. Wanneer beide onderdelen positief zijn, volgt plaatsing op de KABK/SvJT. Tussentijds instromen in de SvJT is mogelijk, dat wil zeggen in alle jaren en in alle niveaus. In de praktijk geldt dit niet voor het examenjaar. Het is noodzakelijk dat bij een tussentijdse instroom overleg gevoerd wordt met de opleiding waar tot dan toe het onderwijs is gevolgd. Op individuele basis zijn er vele varianten mogelijk die kunnen leiden tot een regulier schooldiploma voor havo of vwo én een voorbereiding op de Academie. Het cursusgeld voor de SvJT voor het schooljaar 2014/2015 bedraagt € 1650. Bijkomende kosten zijn de kosten voor materialen en excursies. Voor meer informatie verwijzen wij naar de aparte brochure van de School voor Jong Talent. Zie ook www.svjt.nl / www.koncon.nl

Leerlingen die zijn toegelaten voor de richting beeldende kunst en vormgeving krijgen les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, die zich op slechts tien minuten lopen van het Conservatorium bevindt. De leerlingen krijgen in de onderbouw verschillende vakken aangeboden waarin zij onder meer kennismaken met verschillende materialen en technieken en leren hun idee vorm te geven en uit te werken. Zo verkrijgen zij een goede basis om in de bovenbouw bewuste keuzes te kunnen maken en een meer individueel gericht traject in te gaan ter voorbereiding op een vervolgstudie in het kunstonderwijs. In het examenjaar werkt de leerling aan een breed portfolio gespecificeerd voor de toelating aan een van de studierichtingen van de KABK.

Het curriculum van het kunstdeel bestaat onder andere uit de vakken Tekenen/Schilderen, Fotografie, Grafische Technieken, Ruimtelijk, Conceptontwikkeling, Theorie, Interdisciplinair en Kunsttheorie, evenals aanvullende modules die oriëntatie bieden op de verschillende afstudeerrichtingen van de KABK. Daarnaast kun je zelfstandig werken binnen de Academie en gebruikmaken van faciliteiten zoals de bibliotheek, de computer–, hout–, metaal–, grafische en textielwerkplaats. Aangepaste programma’s zijn in overleg mogelijk, indien het overige onderwijsaanbod dat toelaat. Minimaal drie dagdelen per week zijn de leerlingen op de KABK te vinden. Zij worden begeleid door docenten die zowel kennis hebben van het voortgezet onderwijs als het onderwijs aan de Academie zelf. De docenten zijn zelf als kunstenaar actief.

Tweemaal per jaar is er een collectief beoordelingsmoment. De leerling richt bij deze zogenoemde kerst- en zomerbeoordeling een eigen plek in binnen het academiegebouw met zijn/haar werk dat het afgelopen semester is gemaakt. Er wordt met alle docenten naar deze presentatie gekeken, vragen gesteld aan de leerling en een beoordeling gegeven. Mocht de beoordeling tijdens de kerst niet voldoende zijn dan heeft de leerling tot de volgende beoordeling de tijd om zich te verbeteren. Is de eindbeoordeling van het schooljaar onvoldoende dan zal de leerling doorgaans de opleiding niet voort kunnen zetten. In bijzondere gevallen kan besloten worden de leerling voor het kunstdeel te laten doubleren, of tot een taak of een voorwaardelijke bevordering voor het kunstdeel. Binnen het curriculum wordt ruim aandacht besteed aan excursies, cultuurreizen en exposities. Daarnaast zijn er vele projecten waar leerlingen aan meedoen. Leerlingen mogen ook gebruikmaken van de faciliteiten die de Academie biedt, met inachtneming van regels betreffende de veiligheid in verband met hun leeftijd. De leerlingen beschikken over een eigen lesruimte, die alleen voor leerlingen van de School voor Jong Talent is bestemd. Vanaf het schooljaar 2014/2015 wordt er gestart met “atelier SvJT”en zal deze lesruimte de vorm aannemen van één groot gezamenlijk atelier. Meer informatie hierover is te lezen op de website en in de BK-nieuwsbrieven op www.svjt.nl.

Studievarianten
Leerlingen kunnen het onderwijs volgen vanaf de brugklas. Nog jongere leerlingen kunnen in combinatie met hun eigen school enkele vakken op de Academie volgen. Tevens is er mogelijkheid tot instroming van leerlingen in latere jaren. Leerlingen met een vmbo-tl-diploma behaald op een andere middelbare school kunnen toelating doen om op de School voor Jong Talent het havo-diploma te behalen in combinatie met de beeldende kunst. Indien de leerling een vmbo-diploma behaalt op de School voor Jong Talent, zal doorgaans eerst nog via een contract een aantal havo-vakken, of de volledige havo-opleiding, moeten worden gevolgd. Een leerling die slechts een aantal havo-vakken volgt kan die eventueel combineren met het Voorbereidend jaar.

Speciaal gecombineerde leerweg
Je kunt aan de KABK tegelijk met het VO–onderwijs een externe opleiding volgen. In dit geval zal er meestal sprake zijn van maatwerk, omdat de roosters niet altijd aansluiten. Je kunt in principe (gedeeltelijk) het programma volgen als de leerlingen van de School voor Jong Talent. Voor deelname aan dit voortraject geldt een toelatingsprocedure. Daar waar mogelijk wordt met de eigen school gekeken in hoeverre de deelname aan het voortraject is in te passen in het reguliere schoolprogramma. Voor deze vorm van deelname is een vergoeding verschuldigd, afhankelijk van het aantal gevolgde lessen/dagdelen. Leerlingen die eindexamen doen aan de School voor Jong Talent met als richting beeldende kunst ontvangen een apart getuigschrift over het kunstdeel. Na het behalen van een havo–diploma kan een leerling toelating doen aan de KABK. De richtingen die aan de hbo–studierichting van de KABK gestudeerd kunnen worden, zijn: Beeldende Kunst, Fotografie, Grafisch Ontwerpen, Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen, Textiel en Mode, Interactive/Media/Design en Interfaculteit ArtScience. Hiervoor bestaat een aparte toelatingsprocedure, gekoppeld aan de eindexamenpresentatie van het beeldende werk. Doorgaans vindt deze toelating plaats samen met de studenten van het Voorbereidend jaar.

Toelating
Voor deelname aan het gecombineerde onderwijs van de School voor Jong Talent en de KABK geldt een uitgebreide toelatingsprocedure. Tussentijds instromen in de School voor Jong Talent is mogelijk. Voor de toelating dient de leerling een afspraak te maken bij de Studentenadministratie van de KABK voor het spreekuur via nummer 070-3154770. Op dit spreekuur neemt de leerling een portfolio mee, een map aangelegd met zelfgemaakt werk. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen, ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. De leerling kan ook een laptop meenemen waarop zijn of haar filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond kunnen worden. Er wordt verwacht dat de leerling met dit werk laat zien wat hij/zij gedaan heeft de afgelopen tijd. Er wordt gekeken naar het creatieve vermogen, motivatie, aanleg, ideevorming, eigenheid/originaliteit, vermogen tot groei, de diversiteit en omgang met materialen en technieken. In het gesprek met de leerling worden al deze aspecten besproken. Na de toelating kan besloten worden of de leerling toelaatbaar is of niet, ofwel dat een tweede gesprek volgt, al dan niet met een vervolgopdracht. Als de leerling toelaatbaar is, volgt een tweede toelatingsgesprek met de directeur van de school om naar het schooldeel te kijken. Indien dit ook voldoende is, kan de leerling geplaatst worden. Voor verdere informatie over toelatingsprocedures voor de diverse opleidingen zie de website www.kabk.nl.

Directeur SvJT Jan van Bilsen

Hoofd afdeling BK SvJT Zanne Zwart
E-mailadres: voortraject@kabk.nl
School voor Jong Talent

De School voor Jong Talent (SvJT) is een school voor basisonderwijs (groep 7 en 8) en voortgezet onderwijs van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De school biedt opleidingen op vmbo–niveau (theoretische leerweg), havo– en vwo–niveau (atheneum en gymnasium). De school is toegankelijk voor leerlingen die willen doorstromen naar de Academie, het Conservatorium en de Dansvakopleiding van het Conservatorium. De SvJT is een kleinschalige opleiding waarbij individuele aandacht voor de leerlingen voorop staat.

Er wordt onderwijs aangeboden in het profiel Cultuur en Maatschappij (havo, vwo) en de sector Economie (vmbo) waarbij een sterk accent ligt op de culturele vorming en de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Andere profielen of vakkenkeuzes zijn mogelijk door intensieve samenwerking met het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. De SvJT heeft een bestuurlijk samenwerkingsverband met de Haagsche Schoolvereniging en het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. Het rooster is zo samengesteld dat de leerlingen die de kunstcomponent volgen tenminste drie maal per week een halve dag onderwijs volgen op de Academie. De vaste schoolvakken worden gegeven in het middelbare schoolgebouw gevestigd binnen het Koninklijk Conservatorium. Hier hebben de kunstleerlingen samen met de dans– en muziekleerlingen les in gecombineerde klassen.

Deelname
Voor deelname aan het gecombineerde onderwijs aan de SvJT en de KABK geldt een tweeledige toelatingsprocedure. Een toelating kan plaatsvinden als de leerling in groep 8 zit, echter de kunstafdeling van de SvJT start vanaf het voortgezet onderwijs. Kandidaten worden getoetst of hun artistieke niveau voldoende is voor de lessen op de Academie. Bij een positieve beslissing volgt een gesprek met de directeur van de SvJT om te bepalen of het schoolniveau voldoende is en aansluit bij het geboden onderwijsprogramma. Wanneer beide onderdelen positief zijn, volgt plaatsing op de KABK/SvJT. Tussentijds instromen in de SvJT is mogelijk, dat wil zeggen in alle jaren en in alle niveaus. In de praktijk geldt dit niet voor het examenjaar. Het is noodzakelijk dat bij een tussentijdse instroom overleg gevoerd wordt met de opleiding waar tot dan toe het onderwijs is gevolgd. Op individuele basis zijn er vele varianten mogelijk die kunnen leiden tot een regulier schooldiploma voor havo of vwo én een voorbereiding op de Academie. Het cursusgeld voor de SvJT voor het schooljaar 2014/2015 bedraagt € 1650. Bijkomende kosten zijn de kosten voor materialen en excursies. Voor meer informatie verwijzen wij naar de aparte brochure van de School voor Jong Talent. Zie ook www.svjt.nl / www.koncon.nl

Leerlingen die zijn toegelaten voor de richting beeldende kunst en vormgeving krijgen les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, die zich op slechts tien minuten lopen van het Conservatorium bevindt. De leerlingen krijgen in de onderbouw verschillende vakken aangeboden waarin zij onder meer kennismaken met verschillende materialen en technieken en leren hun idee vorm te geven en uit te werken. Zo verkrijgen zij een goede basis om in de bovenbouw bewuste keuzes te kunnen maken en een meer individueel gericht traject in te gaan ter voorbereiding op een vervolgstudie in het kunstonderwijs. In het examenjaar werkt de leerling aan een breed portfolio gespecificeerd voor de toelating aan een van de studierichtingen van de KABK.

Het curriculum van het kunstdeel bestaat onder andere uit de vakken Tekenen/Schilderen, Fotografie, Grafische Technieken, Ruimtelijk, Conceptontwikkeling, Theorie, Interdisciplinair en Kunsttheorie, evenals aanvullende modules die oriëntatie bieden op de verschillende afstudeerrichtingen van de KABK. Daarnaast kun je zelfstandig werken binnen de Academie en gebruikmaken van faciliteiten zoals de bibliotheek, de computer–, hout–, metaal–, grafische en textielwerkplaats. Aangepaste programma’s zijn in overleg mogelijk, indien het overige onderwijsaanbod dat toelaat. Minimaal drie dagdelen per week zijn de leerlingen op de KABK te vinden. Zij worden begeleid door docenten die zowel kennis hebben van het voortgezet onderwijs als het onderwijs aan de Academie zelf. De docenten zijn zelf als kunstenaar actief.

Tweemaal per jaar is er een collectief beoordelingsmoment. De leerling richt bij deze zogenoemde kerst- en zomerbeoordeling een eigen plek in binnen het academiegebouw met zijn/haar werk dat het afgelopen semester is gemaakt. Er wordt met alle docenten naar deze presentatie gekeken, vragen gesteld aan de leerling en een beoordeling gegeven. Mocht de beoordeling tijdens de kerst niet voldoende zijn dan heeft de leerling tot de volgende beoordeling de tijd om zich te verbeteren. Is de eindbeoordeling van het schooljaar onvoldoende dan zal de leerling doorgaans de opleiding niet voort kunnen zetten. In bijzondere gevallen kan besloten worden de leerling voor het kunstdeel te laten doubleren, of tot een taak of een voorwaardelijke bevordering voor het kunstdeel. Binnen het curriculum wordt ruim aandacht besteed aan excursies, cultuurreizen en exposities. Daarnaast zijn er vele projecten waar leerlingen aan meedoen. Leerlingen mogen ook gebruikmaken van de faciliteiten die de Academie biedt, met inachtneming van regels betreffende de veiligheid in verband met hun leeftijd. De leerlingen beschikken over een eigen lesruimte, die alleen voor leerlingen van de School voor Jong Talent is bestemd. Vanaf het schooljaar 2014/2015 wordt er gestart met “atelier SvJT”en zal deze lesruimte de vorm aannemen van één groot gezamenlijk atelier. Meer informatie hierover is te lezen op de website en in de BK-nieuwsbrieven op www.svjt.nl.

Studievarianten
Leerlingen kunnen het onderwijs volgen vanaf de brugklas. Nog jongere leerlingen kunnen in combinatie met hun eigen school enkele vakken op de Academie volgen. Tevens is er mogelijkheid tot instroming van leerlingen in latere jaren. Leerlingen met een vmbo-tl-diploma behaald op een andere middelbare school kunnen toelating doen om op de School voor Jong Talent het havo-diploma te behalen in combinatie met de beeldende kunst. Indien de leerling een vmbo-diploma behaalt op de School voor Jong Talent, zal doorgaans eerst nog via een contract een aantal havo-vakken, of de volledige havo-opleiding, moeten worden gevolgd. Een leerling die slechts een aantal havo-vakken volgt kan die eventueel combineren met het Voorbereidend jaar.

Speciaal gecombineerde leerweg
Je kunt aan de KABK tegelijk met het VO–onderwijs een externe opleiding volgen. In dit geval zal er meestal sprake zijn van maatwerk, omdat de roosters niet altijd aansluiten. Je kunt in principe (gedeeltelijk) het programma volgen als de leerlingen van de School voor Jong Talent. Voor deelname aan dit voortraject geldt een toelatingsprocedure. Daar waar mogelijk wordt met de eigen school gekeken in hoeverre de deelname aan het voortraject is in te passen in het reguliere schoolprogramma. Voor deze vorm van deelname is een vergoeding verschuldigd, afhankelijk van het aantal gevolgde lessen/dagdelen. Leerlingen die eindexamen doen aan de School voor Jong Talent met als richting beeldende kunst ontvangen een apart getuigschrift over het kunstdeel. Na het behalen van een havo–diploma kan een leerling toelating doen aan de KABK. De richtingen die aan de hbo–studierichting van de KABK gestudeerd kunnen worden, zijn: Beeldende Kunst, Fotografie, Grafisch Ontwerpen, Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen, Textiel en Mode, Interactive/Media/Design en Interfaculteit ArtScience. Hiervoor bestaat een aparte toelatingsprocedure, gekoppeld aan de eindexamenpresentatie van het beeldende werk. Doorgaans vindt deze toelating plaats samen met de studenten van het Voorbereidend jaar.

Toelating
Voor deelname aan het gecombineerde onderwijs van de School voor Jong Talent en de KABK geldt een uitgebreide toelatingsprocedure. Tussentijds instromen in de School voor Jong Talent is mogelijk. Voor de toelating dient de leerling een afspraak te maken bij de Studentenadministratie van de KABK voor het spreekuur via nummer 070-3154770. Op dit spreekuur neemt de leerling een portfolio mee, een map aangelegd met zelfgemaakt werk. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen, ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. De leerling kan ook een laptop meenemen waarop zijn of haar filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond kunnen worden. Er wordt verwacht dat de leerling met dit werk laat zien wat hij/zij gedaan heeft de afgelopen tijd. Er wordt gekeken naar het creatieve vermogen, motivatie, aanleg, ideevorming, eigenheid/originaliteit, vermogen tot groei, de diversiteit en omgang met materialen en technieken. In het gesprek met de leerling worden al deze aspecten besproken. Na de toelating kan besloten worden of de leerling toelaatbaar is of niet, ofwel dat een tweede gesprek volgt, al dan niet met een vervolgopdracht. Als de leerling toelaatbaar is, volgt een tweede toelatingsgesprek met de directeur van de school om naar het schooldeel te kijken. Indien dit ook voldoende is, kan de leerling geplaatst worden. Voor verdere informatie over toelatingsprocedures voor de diverse opleidingen zie de website www.kabk.nl.

Directeur SvJT Jan van Bilsen

Hoofd afdeling BK SvJT Zanne Zwart
E-mailadres: voortraject@kabk.nl
Exchange Vittorio veneto
groepsfoto Oerol 2010
groepsfoto
dekselday
Oerol 2007 Oerol 2007